An undelivered message/Nedoručená zpráva

December 18, 2011

Today, one of the biggest man of modern Czech history has passed away. In the morning of 18th December 2011, Vaclav Havel’s time in this world has ended. President, artist, philosopher, dreamer, noble human and a symbol of hope. There is much to be grateful for, this man has changed lives of millions forever…

About a year ago, I had a chance to write a letter that might have been delivered straight to his hands. I wrote several drafts but never sent it. Defeated by my own feelings of inadequacy I have missed my chance. Ever since, I longed that maybe one day, I will have a chance to speak to him, to meet him to spend few moments with him. Our meeting will never happen.

Through his presidency, plays, actions, values, consistency and dreams, he has earned respect of many in Czech Republic and perhaps even more abroad. Many of the things he believed were beyond his time, which perhaps made the last few years of his life difficult for him as he had hoped for his country to be much, much further along the journey he saw possible…

What would I have told him had I had the chance? “Thank you for all you brought to our country and to the world. And do not worry, we will continue what you have started…”

Havel’s own story perhaps fished today, but his dreams will continue to unfold way into the future…

May you rest in peace dear mr. President and may truth and love prevail over lies and hate…

 

Dnes 18. Prosince ráno,  Václav Havel, jeden z nejvýznamnějších mužů novodobé české historie odešel z tohoto světa. Prezident, umělec, filozof, muž s velkými sny a velkým srdcem, symbol naděje. Je mnohé za co mu můžeme být vděčni, svým životem ovlivnil životy miliónů lidí, doma a po celém světě.

Je to zruba rok, co jsem měl možnost napsat panu Havlovi dopis, který by se možná i dostal do jeho rukou. Napsal jsem několik zkušebních pokusů ale nakonec jsem jej nikdy neposlal. Poražen mými vlastním pochybami jsem propásl tuto jedinečnou šanci. Vždy jsem ale toužil že možná, jednoho dne se mi to podaři a budu moci se s panem Havlem setkat a strávit s mužem kterého obdivuji pár chvil. Naše setkání se ale bohužel již nikdy neuskuteční.

Během jeho prezidentského období, skrze jeho hry, činy, konzistentní hodnoty a jeho sny si Havel získal respekt a přízeň mnoha lidí, v České Republice a možná ještě více za hranicemi. Mnoho věcí ve které věřil nebylo dosaženo za jeho života což mu jistě posledních pár let ztrpčilo. Doufal že země kterou měl tolik rád a obětoval jí mnoho bude dále na cestě za niž bojoval.

Co bych mu řekl kdybych tu šanci přeci jen měl? “Děkuji Vám za vše jež jste přinesl naší zemi a celému světu. A nebojte se, ve Vašich myšlenkách budeme pokračovat.”

Havlův vlastní příběh možná dnes končí ale já věřím že jeho sny budou pokračovat dlouho do budoucna…

Odpočívejte v pokoji pane Prezidente a Ať pravda a láska nakonec zvítězí nad lží a nenávistí…

Advertisements

The passing…

September 11, 2011

Death is with us every day, the passing out of this world, into the mystery. If you put your hand on your heart and slow down your thoughts to hear its beating, you realize that there are things beyond your control that affect whether you will be here the next moment, the next day. Every time I hear the silence between the beats, I am realizing that there is no guarantee that the next beat will come, no provable assurance or security. Similarly to this our life can end anytime, despite our ample efforts to assure ourselves and make it longer.

But we have one instrument, one mighty tool that rushes to help us. It is called hope. Hope that the next beat will come, just as the next day. Hope that we just might be given a chance to live lives full of laughter and joy. Hope that things will be ok, for the people we love and for beyond, for our planet and lives of other species that share this planet with us. It is just a hope you might say, but it is indeed a powerful instrument.

As we live our lives every day, the hope carries us alongside the biggest fear we all have, the fear of death that reminds us resolutely that we are here only for a short while.

It is within the space created by hope that we may choose to fill our lives with meaning, with joy, with passion and compassion, with kindness and love. For there is no time for anything else…